Perry Jayettes

50Y Freestyle

Athlete 50YF
Jaylene Karolus, SR 25.50
Zoe Hibbert, SO 27.36
Sophia McDevitt, SO 29.41
Lilly Riley, SO 29.71
Jenna Nelson, SO 29.77

100Y Freestyle

Athlete 100YF
Jaylene Karolus, SR 55.84
Quin Mahler-Moreno, FR 57.52
Sophia McDevitt, SO 1:00.15
Zoe Hibbert, SO 1:00.26
Jenna Nelson, SO 1:05.90

200Y Freestyle

Athlete 200YF
Quin Mahler-Moreno, FR 2:01.24
Jaylene Karolus, SR 2:07.06
Sophia McDevitt, SO 2:09.89
Lilly Riley, SO 2:19.42
Jenna Nelson, SO 2:19.94

500Y Freestyle

Athlete 500YF
Quin Mahler-Moreno, FR 5:20.67
Sophia McDevitt, SO 5:45.94
Lilly Riley, SO 6:07.19
Emily Dowd, SO 6:54.23

100Y Backstroke

Athlete 100YBK
Sophia McDevitt, SO 1:06.43
Zoe Hibbert, SO 1:13.88
Lilly Riley, SO 1:19.61
Emily Dowd, SO 1:24.69

100Y Breaststroke

Athlete 100YBR
Quin Mahler-Moreno, FR 1:11.27
Emily Dowd, SO 1:35.90

100Y Butterfly

Athlete 100YBF
Jaylene Karolus, SR 1:02.37
Sophia McDevitt, SO 1:05.78

200Y Individual Medley

Athlete 200YIM
Quin Mahler-Moreno, FR 2:15.42
Jaylene Karolus, SR 2:25.85
Sophia McDevitt, SO 2:26.11
Zoe Hibbert, SO 2:38.30

50M Freestyle

Athlete 50MF

100M Freestyle

Athlete 100MF

200M Freestyle

Athlete 200MF

500M Freestyle

Athlete 500MF

100M Backstroke

Athlete 100MBK

100M Breaststroke

Athlete 100MBR

100M Butterfly

Athlete 100MBF

200M Individual Medley

Athlete 200MIM

1M Diving (6)

Athlete 1MD

1M Diving (11)

Athlete 1MD