Ankeny Hawks

Girls Swimming2017-18- Varsity

200Y Freestyle Relay

Team Relay 200F
Ankeny Christina Ware, Nikki Ault, Erin Doruska, Jasmine Rumley 1:35.92

400Y Freestyle Relay

Team Relay 400YF
Ankeny Christina Ware, Nikki Ault, Erin Doruska, Jasmine Rumley 3:32.73

200Y Medley Relay

Team Relay 200MR
Ankeny Sydney Hiatt, Andrea Rodriguez, Scout Bergwall, Nikki Ault 1:48.89

200M Freestyle Relay

Team Relay 200MFR
Ankeny Emily Davis, Scout Bergwall, Christina Ware, Jasmine Rumley 1:53.99

400M Freestyle Relay

Team Relay 400MFR
Ankeny Erin Doruska, Christina Ware, Shea Yuran, Scout Bergwall 4:14.62

200M Medley Relay

Team Relay 200MMR
Ankeny Erin Doruska, Andrea Rodriguez, Jasmine Rumley, Emily Davis 2:07.32