Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
South Tama

Class Class 1A

12

Position 1 Set Wins

1
South Tama

Class Class 1A

13

Position 1 Game Wins

1
South Tama

Class Class 1A

132

Position 2 Match Wins

1
South Tama

Class Class 1A

1

Position 2 Set Wins

1
South Tama

Class Class 1A

1

Position 2 Game Wins

1
South Tama

Class Class 1A

43

Position 3 Match Wins

1
South Tama

Class Class 1A

0

Position 3 Set Wins

1
South Tama

Class Class 1A

0

Position 3 Game Wins

1
South Tama

Class Class 1A

18

Position 4 Match Wins

1
South Tama

Class Class 1A

6

Position 4 Set Wins

1
South Tama

Class Class 1A

7

Position 4 Game Wins

1
South Tama

Class Class 1A

59

Position 5 Match Wins

1
South Tama

Class Class 1A

6

Position 5 Set Wins

1
South Tama

Class Class 1A

6

Position 5 Game Wins

1
South Tama

Class Class 1A

92

Position 6 Match Wins

1
South Tama

Class Class 1A

4

Position 6 Set Wins

1
South Tama

Class Class 1A

4

Position 6 Game Wins

1
South Tama

Class Class 1A

71