Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

10

Position 1 Set Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

11

Position 1 Game Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

120

Position 2 Match Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

5

Position 2 Set Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

6

Position 2 Game Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

78

Position 3 Match Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

4

Position 3 Set Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

4

Position 3 Game Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

72

Position 4 Match Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

1

Position 4 Set Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

1

Position 4 Game Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

39

Position 5 Match Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

1

Position 5 Set Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

1

Position 5 Game Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

37

Position 6 Match Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

0

Position 6 Set Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

1

Position 6 Game Wins

1
Maquoketa

Class Class 1A

34