Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

3

Position 1 Set Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

4

Position 1 Game Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

56

Position 2 Match Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

0

Position 2 Set Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

1

Position 2 Game Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

34

Position 3 Match Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

0

Position 3 Set Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

0

Position 3 Game Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

20

Position 4 Match Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

0

Position 4 Set Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

0

Position 4 Game Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

25

Position 5 Match Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

0

Position 5 Set Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

1

Position 5 Game Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

26

Position 6 Match Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

3

Position 6 Set Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

6

Position 6 Game Wins

1
Fort Dodge

Class Class 2A

46
LIVE
4:30 PM
M-FV
9-0
OKB
4-0
4:30 PM CT
5:30 PM
MQ C
5-7
MID
6-9
5:30 PM CT