Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Albia

Class Class 1A

3

Position 1 Set Wins

1
Albia

Class Class 1A

3

Position 1 Game Wins

1
Albia

Class Class 1A

40

Position 2 Match Wins

1
Albia

Class Class 1A

9

Position 2 Set Wins

1
Albia

Class Class 1A

9

Position 2 Game Wins

1
Albia

Class Class 1A

87

Position 3 Match Wins

1
Albia

Class Class 1A

3

Position 3 Set Wins

1
Albia

Class Class 1A

3

Position 3 Game Wins

1
Albia

Class Class 1A

48

Position 4 Match Wins

1
Albia

Class Class 1A

3

Position 4 Set Wins

1
Albia

Class Class 1A

3

Position 4 Game Wins

1
Albia

Class Class 1A

71

Position 5 Match Wins

1
Albia

Class Class 1A

6

Position 5 Set Wins

1
Albia

Class Class 1A

6

Position 5 Game Wins

1
Albia

Class Class 1A

76

Position 6 Match Wins

1
Albia

Class Class 1A

8

Position 6 Set Wins

1
Albia

Class Class 1A

8

Position 6 Game Wins

1
Albia

Class Class 1A

86