Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Meg Besler, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

3
2
Meredith Hoerner, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

1
2
Maddie Heiderscheit, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

1

Position 1 Set Wins

1
Meg Besler, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

7
2
Meredith Hoerner, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

2
2
Maddie Heiderscheit, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

2

Position 1 Game Wins

1
Meg Besler, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

82
2
Maddie Heiderscheit, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

18
3
Meredith Hoerner, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

12

Position 2 Match Wins

1
Meredith Hoerner, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

1
1
Ellie McDermott, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

1

Position 2 Set Wins

1
Meredith Hoerner, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

2
1
Ellie McDermott, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

2
3
Maci Steffen, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

1

Position 2 Game Wins

1
Maci Steffen, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

31
2
Meredith Hoerner, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

26
3
Ellie McDermott, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

12
4
Maddie Heiderscheit, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

4

Position 3 Match Wins

1
Meredith Hoerner, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

2
2
Maddie Heiderscheit, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

1
2
Shelby Olberding, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

1

Position 3 Set Wins

1
Meredith Hoerner, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

4
2
Maddie Heiderscheit, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

3
3
Shelby Olberding, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

2

Position 3 Game Wins

1
Meredith Hoerner, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

36
2
Maddie Heiderscheit, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

29
3
Maci Steffen, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

12
3
Shelby Olberding, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

12
5
Lilli Wessels, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

9

Position 4 Match Wins

1
Maddie Heiderscheit, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

2
2
Meredith Hoerner, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

1
2
Lexi Clemen, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

1
2
Haylee DeLong, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

1

Position 4 Set Wins

1
Maddie Heiderscheit, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

4
2
Meredith Hoerner, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

2
2
Lexi Clemen, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

2
2
Haylee DeLong, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

2
5
Lilli Wessels, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

1

Position 4 Game Wins

1
Maddie Heiderscheit, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

35
2
Meredith Hoerner, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

19
3
Lilli Wessels, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

18
3
Haylee DeLong, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

18
5
Lexi Clemen, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

12

Position 5 Match Wins

1
Ellie McDermott, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

2
2
Brady Theisen, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

1
2
Robyn Dieters, FR

Western Dubuque - Class Class 2A

1

Position 5 Set Wins

1
Ellie McDermott, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

4
2
Brady Theisen, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

2
2
Robyn Dieters, FR

Western Dubuque - Class Class 2A

2

Position 5 Game Wins

1
Ellie McDermott, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

34
2
Robyn Dieters, FR

Western Dubuque - Class Class 2A

20
3
Brady Theisen, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

13
4
Erin Beitzel, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

12
5
Sara Horsfield, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

10

Position 6 Match Wins

1
Sara Horsfield, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

4
2
Ellie McDermott, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

1
2
Maci Clemen, FR

Western Dubuque - Class Class 2A

1

Position 6 Set Wins

1
Sara Horsfield, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

8
2
Ellie McDermott, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

2
2
Maci Clemen, FR

Western Dubuque - Class Class 2A

2

Position 6 Game Wins

1
Sara Horsfield, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

58
2
Ellie McDermott, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

12
2
Maci Clemen, FR

Western Dubuque - Class Class 2A

12
4
Lilli Wessels, SR

Western Dubuque - Class Class 2A

8
5
Allie Pitz, JR

Western Dubuque - Class Class 2A

7