Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Brooke Willis, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

7
2
Ellie Neuendorf, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

1

Position 1 Set Wins

1
Brooke Willis, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

12
2
Ellie Neuendorf, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

2

Position 1 Game Wins

1
Brooke Willis, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

95
2
Ellie Neuendorf, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

11

Position 2 Match Wins

1
Ellie Neuendorf, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

4
2
Lily Herrmeyer, SR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

3
3
Grace Gaede, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

1

Position 2 Set Wins

1
Ellie Neuendorf, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

7
2
Lily Herrmeyer, SR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

4
3
Grace Gaede, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

2

Position 2 Game Wins

1
Ellie Neuendorf, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

53
2
Lily Herrmeyer, SR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

30
3
Grace Gaede, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

12

Position 3 Match Wins

1
Grace Gaede, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

6
2
Ellie Neuendorf, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

2
3
Alexis Gielau, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

1

Position 3 Set Wins

1
Grace Gaede, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

10
2
Ellie Neuendorf, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

2
2
Alexis Gielau, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

2

Position 3 Game Wins

1
Grace Gaede, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

79
2
Ellie Neuendorf, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

16
3
Alexis Gielau, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

13

Position 4 Match Wins

1
Alexis Gielau, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

5
2
Ellie Neuendorf, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

1
2
Maddie Leary, FR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

1

Position 4 Set Wins

1
Alexis Gielau, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

8
2
Ellie Neuendorf, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

2
2
Maddie Leary, FR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

2

Position 4 Game Wins

1
Alexis Gielau, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

57
2
Ellie Neuendorf, JR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

21
3
Maddie Leary, FR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

12

Position 5 Match Wins

1
Maddie Leary, FR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

3
2
Jordin Hauber, SR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

2
3
Alexis Gielau, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

1
3
Elizabeth Frerichs, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

1

Position 5 Set Wins

1
Maddie Leary, FR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

4
2
Alexis Gielau, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

3
3
Jordin Hauber, SR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

2
3
Elizabeth Frerichs, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

2

Position 5 Game Wins

1
Maddie Leary, FR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

37
2
Alexis Gielau, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

29
3
Jordin Hauber, SR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

13
4
Elizabeth Frerichs, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

12

Position 6 Match Wins

1
Maddie Leary, FR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

3
2
Elizabeth Frerichs, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

2
2
Gemma Beam, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

2
4
Jordin Hauber, SR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

1

Position 6 Set Wins

1
Maddie Leary, FR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

6
2
Elizabeth Frerichs, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

3
3
Gemma Beam, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

2
4
Jordin Hauber, SR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

1

Position 6 Game Wins

1
Maddie Leary, FR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

36
2
Elizabeth Frerichs, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

26
3
Jordin Hauber, SR

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

13
4
Gemma Beam, SO

Waverly-Shell Rock - Class Class 1A

12