Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Rhenn Rolenc, SR

Red Oak - Class Class 1A

11
2
Tessa Rolenc, SO

Red Oak - Class Class 1A

1

Position 1 Set Wins

1
Rhenn Rolenc, SR

Red Oak - Class Class 1A

13
2
Tessa Rolenc, SO

Red Oak - Class Class 1A

3

Position 1 Game Wins

1
Rhenn Rolenc, SR

Red Oak - Class Class 1A

117
2
Tessa Rolenc, SO

Red Oak - Class Class 1A

27
3
Jessica Lukehart, JR

Red Oak - Class Class 1A

1

Position 2 Match Wins

1
Tessa Rolenc, SO

Red Oak - Class Class 1A

5
2
Merced Ramirez, FR

Red Oak - Class Class 1A

3
3
Jessica Lukehart, JR

Red Oak - Class Class 1A

2
3
Brooklyn Johnson, SR

Red Oak - Class Class 1A

2
5
Rhenn Rolenc, SR

Red Oak - Class Class 1A

1

Position 2 Set Wins

1
Tessa Rolenc, SO

Red Oak - Class Class 1A

5
2
Brooklyn Johnson, SR

Red Oak - Class Class 1A

4
3
Jessica Lukehart, JR

Red Oak - Class Class 1A

3
3
Merced Ramirez, FR

Red Oak - Class Class 1A

3
5
Rhenn Rolenc, SR

Red Oak - Class Class 1A

1

Position 2 Game Wins

1
Tessa Rolenc, SO

Red Oak - Class Class 1A

46
2
Merced Ramirez, FR

Red Oak - Class Class 1A

29
3
Brooklyn Johnson, SR

Red Oak - Class Class 1A

27
4
Jessica Lukehart, JR

Red Oak - Class Class 1A

26
5
Rhenn Rolenc, SR

Red Oak - Class Class 1A

8

Position 3 Match Wins

1
Tessa Rolenc, SO

Red Oak - Class Class 1A

4
2
Jessica Lukehart, JR

Red Oak - Class Class 1A

3
2
Brooklyn Johnson, SR

Red Oak - Class Class 1A

3

Position 3 Set Wins

1
Tessa Rolenc, SO

Red Oak - Class Class 1A

7
2
Jessica Lukehart, JR

Red Oak - Class Class 1A

3
2
Brooklyn Johnson, SR

Red Oak - Class Class 1A

3

Position 3 Game Wins

1
Tessa Rolenc, SO

Red Oak - Class Class 1A

69
2
Brooklyn Johnson, SR

Red Oak - Class Class 1A

30
3
Jessica Lukehart, JR

Red Oak - Class Class 1A

24

Position 4 Match Wins

1
Anna Grizzard, JR

Red Oak - Class Class 1A

6
2
Brooklyn Johnson, SR

Red Oak - Class Class 1A

3
3
Jessica Lukehart, JR

Red Oak - Class Class 1A

2

Position 4 Set Wins

1
Anna Grizzard, JR

Red Oak - Class Class 1A

9
2
Brooklyn Johnson, SR

Red Oak - Class Class 1A

3
3
Jessica Lukehart, JR

Red Oak - Class Class 1A

2

Position 4 Game Wins

1
Anna Grizzard, JR

Red Oak - Class Class 1A

75
2
Brooklyn Johnson, SR

Red Oak - Class Class 1A

24
3
Jessica Lukehart, JR

Red Oak - Class Class 1A

16

Position 5 Match Wins

1
Anna Grizzard, JR

Red Oak - Class Class 1A

3
1
Jessica Lukehart, JR

Red Oak - Class Class 1A

3
1
Brooklyn Johnson, SR

Red Oak - Class Class 1A

3
4
Merced Ramirez, FR

Red Oak - Class Class 1A

1

Position 5 Set Wins

1
Jessica Lukehart, JR

Red Oak - Class Class 1A

4
2
Anna Grizzard, JR

Red Oak - Class Class 1A

3
2
Brooklyn Johnson, SR

Red Oak - Class Class 1A

3
4
Merced Ramirez, FR

Red Oak - Class Class 1A

1

Position 5 Game Wins

1
Jessica Lukehart, JR

Red Oak - Class Class 1A

37
2
Anna Grizzard, JR

Red Oak - Class Class 1A

27
3
Brooklyn Johnson, SR

Red Oak - Class Class 1A

24
4
Merced Ramirez, FR

Red Oak - Class Class 1A

8

Position 6 Match Wins

1
Merced Ramirez, FR

Red Oak - Class Class 1A

12
2
Madison Bruce, SR

Red Oak - Class Class 1A

1

Position 6 Set Wins

1
Merced Ramirez, FR

Red Oak - Class Class 1A

15
2
Madison Bruce, SR

Red Oak - Class Class 1A

1

Position 6 Game Wins

1
Merced Ramirez, FR

Red Oak - Class Class 1A

108
2
Madison Bruce, SR

Red Oak - Class Class 1A

8