Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Ayva Bohr, SR

Prairie - Class Class 2A

6

Position 1 Set Wins

1
Ayva Bohr, SR

Prairie - Class Class 2A

14
2
Emma Heggen, JR

Prairie - Class Class 2A

1

Position 1 Game Wins

1
Ayva Bohr, SR

Prairie - Class Class 2A

101
2
Emma Heggen, JR

Prairie - Class Class 2A

12
3
Grace Hobson, JR

Prairie - Class Class 2A

9

Position 2 Match Wins

1
Grace Hobson, JR

Prairie - Class Class 2A

5
2
Amanda Grimm, SR

Prairie - Class Class 2A

1

Position 2 Set Wins

1
Grace Hobson, JR

Prairie - Class Class 2A

11
2
Amanda Grimm, SR

Prairie - Class Class 2A

2

Position 2 Game Wins

1
Grace Hobson, JR

Prairie - Class Class 2A

86
2
Amanda Grimm, SR

Prairie - Class Class 2A

12
3
Emma Heggen, JR

Prairie - Class Class 2A

5

Position 3 Match Wins

1
Emma Heggen, JR

Prairie - Class Class 2A

7
2
Lydia Welch, JR

Prairie - Class Class 2A

1

Position 3 Set Wins

1
Emma Heggen, JR

Prairie - Class Class 2A

16
2
Lydia Welch, JR

Prairie - Class Class 2A

2
3
Amanda Grimm, SR

Prairie - Class Class 2A

1

Position 3 Game Wins

1
Emma Heggen, JR

Prairie - Class Class 2A

116
2
Amanda Grimm, SR

Prairie - Class Class 2A

17
3
Lydia Welch, JR

Prairie - Class Class 2A

12

Position 4 Match Wins

1
Amanda Grimm, SR

Prairie - Class Class 2A

6
2
Taryn Hosek, SO

Prairie - Class Class 2A

1

Position 4 Set Wins

1
Amanda Grimm, SR

Prairie - Class Class 2A

12
2
Taryn Hosek, SO

Prairie - Class Class 2A

2

Position 4 Game Wins

1
Amanda Grimm, SR

Prairie - Class Class 2A

81
2
Taryn Hosek, SO

Prairie - Class Class 2A

13
3
Lydia Welch, JR

Prairie - Class Class 2A

11

Position 5 Match Wins

1
Lydia Welch, JR

Prairie - Class Class 2A

8

Position 5 Set Wins

1
Lydia Welch, JR

Prairie - Class Class 2A

17

Position 5 Game Wins

1
Lydia Welch, JR

Prairie - Class Class 2A

111
2
Coilee Hynek, SO

Prairie - Class Class 2A

7
3
Taryn Hosek, SO

Prairie - Class Class 2A

4
4
Maura Levi, JR

Prairie - Class Class 2A

2

Position 6 Match Wins

1
Taryn Hosek, SO

Prairie - Class Class 2A

6

Position 6 Set Wins

1
Taryn Hosek, SO

Prairie - Class Class 2A

12

Position 6 Game Wins

1
Taryn Hosek, SO

Prairie - Class Class 2A

94
2
Molly Benke, JR

Prairie - Class Class 2A

7
3
Megan Schwertfeger, SR

Prairie - Class Class 2A

4