Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Madison McGaffin, SR

Nevada - Class Class 1A

1

Position 1 Set Wins

1
Madison McGaffin, SR

Nevada - Class Class 1A

1
1
August Martinez, FR

Nevada - Class Class 1A

1

Position 1 Game Wins

1
Madison McGaffin, SR

Nevada - Class Class 1A

23
2
August Martinez, FR

Nevada - Class Class 1A

16
3
Ellie Gray, SR

Nevada - Class Class 1A

1

Position 2 Match Wins

1
Ellie Gray, SR

Nevada - Class Class 1A

4

Position 2 Set Wins

1
Ellie Gray, SR

Nevada - Class Class 1A

4

Position 2 Game Wins

1
Ellie Gray, SR

Nevada - Class Class 1A

48
2
JayLyn Schakel, SR

Nevada - Class Class 1A

3
3
Katelyn Khounsourath, JR

Nevada - Class Class 1A

2
4
Madison McGaffin, SR

Nevada - Class Class 1A

1

Position 3 Match Wins

1
Emma DePenning, SO

Nevada - Class Class 1A

1

Position 3 Set Wins

1
Emma DePenning, SO

Nevada - Class Class 1A

1

Position 3 Game Wins

1
Emma DePenning, SO

Nevada - Class Class 1A

19

Position 4 Match Wins

1
August Martinez, FR

Nevada - Class Class 1A

1
1
JayLyn Schakel, SR

Nevada - Class Class 1A

1

Position 4 Set Wins

1
August Martinez, FR

Nevada - Class Class 1A

1
1
JayLyn Schakel, SR

Nevada - Class Class 1A

1

Position 4 Game Wins

1
August Martinez, FR

Nevada - Class Class 1A

12
1
JayLyn Schakel, SR

Nevada - Class Class 1A

12

Position 5 Match Wins

1
August Martinez, FR

Nevada - Class Class 1A

3

Position 5 Set Wins

1
August Martinez, FR

Nevada - Class Class 1A

3

Position 5 Game Wins

1
August Martinez, FR

Nevada - Class Class 1A

23
2
JayLyn Schakel, SR

Nevada - Class Class 1A

13

Position 6 Match Wins

1
Paige Handsaker, SO

Nevada - Class Class 1A

2

Position 6 Set Wins

1
Paige Handsaker, SO

Nevada - Class Class 1A

2

Position 6 Game Wins

1
Paige Handsaker, SO

Nevada - Class Class 1A

35