Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Maria Engler, SR

Muscatine - Class Class 2A

6
2
Elise Finn, SR

Muscatine - Class Class 2A

2
3
Azelyn Perkins, SR

Muscatine - Class Class 2A

1

Position 1 Set Wins

1
Maria Engler, SR

Muscatine - Class Class 2A

10
2
Elise Finn, SR

Muscatine - Class Class 2A

3
3
Azelyn Perkins, SR

Muscatine - Class Class 2A

2

Position 1 Game Wins

1
Maria Engler, SR

Muscatine - Class Class 2A

69
2
Elise Finn, SR

Muscatine - Class Class 2A

20
3
Azelyn Perkins, SR

Muscatine - Class Class 2A

10

Position 2 Match Wins

1
Elise Finn, SR

Muscatine - Class Class 2A

8
2
Sophie Gabriel, SR

Muscatine - Class Class 2A

1

Position 2 Set Wins

1
Elise Finn, SR

Muscatine - Class Class 2A

15
2
Sophie Gabriel, SR

Muscatine - Class Class 2A

2

Position 2 Game Wins

1
Elise Finn, SR

Muscatine - Class Class 2A

114
2
Sophie Gabriel, SR

Muscatine - Class Class 2A

8
3
Alexa Stroda, SR

Muscatine - Class Class 2A

5

Position 3 Match Wins

1
Alexa Stroda, SR

Muscatine - Class Class 2A

3
2
Azelyn Perkins, SR

Muscatine - Class Class 2A

2
3
Kyla Fear, SR

Muscatine - Class Class 2A

1

Position 3 Set Wins

1
Alexa Stroda, SR

Muscatine - Class Class 2A

5
2
Azelyn Perkins, SR

Muscatine - Class Class 2A

3
3
Kyla Fear, SR

Muscatine - Class Class 2A

2

Position 3 Game Wins

1
Alexa Stroda, SR

Muscatine - Class Class 2A

50
2
Azelyn Perkins, SR

Muscatine - Class Class 2A

20
3
Kyla Fear, SR

Muscatine - Class Class 2A

11

Position 4 Match Wins

1
Azelyn Perkins, SR

Muscatine - Class Class 2A

3
2
Sophie Gabriel, SR

Muscatine - Class Class 2A

1

Position 4 Set Wins

1
Azelyn Perkins, SR

Muscatine - Class Class 2A

5
2
Sophie Gabriel, SR

Muscatine - Class Class 2A

2

Position 4 Game Wins

1
Azelyn Perkins, SR

Muscatine - Class Class 2A

52
2
Sophie Gabriel, SR

Muscatine - Class Class 2A

15
3
Paige Mathias, JR

Muscatine - Class Class 2A

1

Position 5 Match Wins

1
Sophie Gabriel, SR

Muscatine - Class Class 2A

2
1
Kyla Fear, SR

Muscatine - Class Class 2A

2
3
Shelby Grady, SR

Muscatine - Class Class 2A

1

Position 5 Set Wins

1
Sophie Gabriel, SR

Muscatine - Class Class 2A

3
1
Kyla Fear, SR

Muscatine - Class Class 2A

3
3
Shelby Grady, SR

Muscatine - Class Class 2A

2

Position 5 Game Wins

1
Sophie Gabriel, SR

Muscatine - Class Class 2A

29
2
Shelby Grady, SR

Muscatine - Class Class 2A

22
3
Kyla Fear, SR

Muscatine - Class Class 2A

20

Position 6 Match Wins

1
Kyla Fear, SR

Muscatine - Class Class 2A

3
2
Paige Mathias, JR

Muscatine - Class Class 2A

1

Position 6 Set Wins

1
Kyla Fear, SR

Muscatine - Class Class 2A

6
2
Paige Mathias, JR

Muscatine - Class Class 2A

2

Position 6 Game Wins

1
Kyla Fear, SR

Muscatine - Class Class 2A

44
2
Paige Mathias, JR

Muscatine - Class Class 2A

18
3
Shelby Grady, SR

Muscatine - Class Class 2A

7
4
Grace Brookhart, SO

Muscatine - Class Class 2A

4
5
Kylie Green, SR

Muscatine - Class Class 2A

2