Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Annalise Harp, SR

Mount Vernon - Class Class 1A

4

Position 1 Set Wins

1
Annalise Harp, SR

Mount Vernon - Class Class 1A

5

Position 1 Game Wins

1
Annalise Harp, SR

Mount Vernon - Class Class 1A

83

Position 2 Match Wins

1
Rachel Axtell, SR

Mount Vernon - Class Class 1A

9

Position 2 Set Wins

1
Rachel Axtell, SR

Mount Vernon - Class Class 1A

11

Position 2 Game Wins

1
Rachel Axtell, SR

Mount Vernon - Class Class 1A

94

Position 3 Match Wins

1
Brooke Schurbon, JR

Mount Vernon - Class Class 1A

9

Position 3 Set Wins

1
Brooke Schurbon, JR

Mount Vernon - Class Class 1A

11

Position 3 Game Wins

1
Brooke Schurbon, JR

Mount Vernon - Class Class 1A

89

Position 4 Match Wins

1
Camryn Streicher, JR

Mount Vernon - Class Class 1A

11

Position 4 Set Wins

1
Camryn Streicher, JR

Mount Vernon - Class Class 1A

14

Position 4 Game Wins

1
Camryn Streicher, JR

Mount Vernon - Class Class 1A

101

Position 5 Match Wins

1
Macy Eskelsen, JR

Mount Vernon - Class Class 1A

9

Position 5 Set Wins

1
Macy Eskelsen, JR

Mount Vernon - Class Class 1A

12

Position 5 Game Wins

1
Macy Eskelsen, JR

Mount Vernon - Class Class 1A

87

Position 6 Match Wins

1
Kasia Wiebel, JR

Mount Vernon - Class Class 1A

5

Position 6 Set Wins

1
Kasia Wiebel, JR

Mount Vernon - Class Class 1A

6

Position 6 Game Wins

1
Kasia Wiebel, JR

Mount Vernon - Class Class 1A

77