Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Lanee Olsen, SO

Lewis Central - Class Class 2A

10

Position 1 Set Wins

1
Lanee Olsen, SO

Lewis Central - Class Class 2A

11

Position 1 Game Wins

1
Lanee Olsen, SO

Lewis Central - Class Class 2A

118

Position 2 Match Wins

1
Katelyn Rodenburg, SR

Lewis Central - Class Class 2A

10

Position 2 Set Wins

1
Katelyn Rodenburg, SR

Lewis Central - Class Class 2A

11

Position 2 Game Wins

1
Katelyn Rodenburg, SR

Lewis Central - Class Class 2A

112

Position 3 Match Wins

1
Maddi Parker, SR

Lewis Central - Class Class 2A

9

Position 3 Set Wins

1
Maddi Parker, SR

Lewis Central - Class Class 2A

10

Position 3 Game Wins

1
Maddi Parker, SR

Lewis Central - Class Class 2A

98

Position 4 Match Wins

1
Oasis Opheim, SO

Lewis Central - Class Class 2A

13

Position 4 Set Wins

1
Oasis Opheim, SO

Lewis Central - Class Class 2A

15

Position 4 Game Wins

1
Oasis Opheim, SO

Lewis Central - Class Class 2A

111

Position 5 Match Wins

1
Emily Burns, SR

Lewis Central - Class Class 2A

10

Position 5 Set Wins

1
Emily Burns, SR

Lewis Central - Class Class 2A

11

Position 5 Game Wins

1
Emily Burns, SR

Lewis Central - Class Class 2A

108

Position 6 Match Wins

1
Alexis Opheim, FR

Lewis Central - Class Class 2A

8
2
Addee Murray, JR

Lewis Central - Class Class 2A

1

Position 6 Set Wins

1
Alexis Opheim, FR

Lewis Central - Class Class 2A

10
2
Addee Murray, JR

Lewis Central - Class Class 2A

1

Position 6 Game Wins

1
Alexis Opheim, FR

Lewis Central - Class Class 2A

91
2
Addee Murray, JR

Lewis Central - Class Class 2A

12