Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Mira Keeran, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

15
2
Maya Mallavarapu , SO

Cedar Falls - Class Class 2A

2

Position 1 Set Wins

1
Mira Keeran, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

30
2
Maya Mallavarapu , SO

Cedar Falls - Class Class 2A

4

Position 1 Game Wins

1
Mira Keeran, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

181
2
Maya Mallavarapu , SO

Cedar Falls - Class Class 2A

24

Position 2 Match Wins

1
Maya Mallavarapu , SO

Cedar Falls - Class Class 2A

13
2
Madison Sagers, SO

Cedar Falls - Class Class 2A

2

Position 2 Set Wins

1
Maya Mallavarapu , SO

Cedar Falls - Class Class 2A

27
2
Madison Sagers, SO

Cedar Falls - Class Class 2A

4

Position 2 Game Wins

1
Maya Mallavarapu , SO

Cedar Falls - Class Class 2A

175
2
Madison Sagers, SO

Cedar Falls - Class Class 2A

24

Position 3 Match Wins

1
Madison Sagers, SO

Cedar Falls - Class Class 2A

15
2
Malina Amjadi, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

1
2
Sriya Kalala, FR

Cedar Falls - Class Class 2A

1

Position 3 Set Wins

1
Madison Sagers, SO

Cedar Falls - Class Class 2A

30
2
Malina Amjadi, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

2
2
Sriya Kalala, FR

Cedar Falls - Class Class 2A

2

Position 3 Game Wins

1
Madison Sagers, SO

Cedar Falls - Class Class 2A

181
2
Malina Amjadi, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

12
2
Sriya Kalala, FR

Cedar Falls - Class Class 2A

12

Position 4 Match Wins

1
Malina Amjadi, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

13
2
Ella Seger, SO

Cedar Falls - Class Class 2A

1
2
Sriya Kalala, FR

Cedar Falls - Class Class 2A

1

Position 4 Set Wins

1
Malina Amjadi, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

26
2
Ella Seger, SO

Cedar Falls - Class Class 2A

2
2
Sriya Kalala, FR

Cedar Falls - Class Class 2A

2

Position 4 Game Wins

1
Malina Amjadi, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

172
2
Ella Seger, SO

Cedar Falls - Class Class 2A

12
2
Sriya Kalala, FR

Cedar Falls - Class Class 2A

12

Position 5 Match Wins

1
Sriya Kalala, FR

Cedar Falls - Class Class 2A

14
2
Elena Escalada, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

1
2
Dee Dee Benton, SO

Cedar Falls - Class Class 2A

1

Position 5 Set Wins

1
Sriya Kalala, FR

Cedar Falls - Class Class 2A

29
2
Elena Escalada, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

2
2
Dee Dee Benton, SO

Cedar Falls - Class Class 2A

2

Position 5 Game Wins

1
Sriya Kalala, FR

Cedar Falls - Class Class 2A

182
2
Elena Escalada, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

12
2
Dee Dee Benton, SO

Cedar Falls - Class Class 2A

12

Position 6 Match Wins

1
Elena Escalada, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

10
2
Molly Boevers, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

1
2
Riley Gesell, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

1

Position 6 Set Wins

1
Elena Escalada, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

20
2
Molly Boevers, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

2
2
Riley Gesell, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

2

Position 6 Game Wins

1
Elena Escalada, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

143
2
Molly Boevers, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

12
2
Riley Gesell, JR

Cedar Falls - Class Class 2A

12