Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Regen Halsne, JR

Ballard - Class Class 1A

6
2
Brynna Huen, SR

Ballard - Class Class 1A

1

Position 1 Set Wins

1
Regen Halsne, JR

Ballard - Class Class 1A

11
2
Brynna Huen, SR

Ballard - Class Class 1A

1

Position 1 Game Wins

1
Regen Halsne, JR

Ballard - Class Class 1A

90
2
Brynna Huen, SR

Ballard - Class Class 1A

10

Position 2 Match Wins

1
Brynna Huen, SR

Ballard - Class Class 1A

8

Position 2 Set Wins

1
Brynna Huen, SR

Ballard - Class Class 1A

13

Position 2 Game Wins

1
Brynna Huen, SR

Ballard - Class Class 1A

102
2
MacKenna Heggen, SR

Ballard - Class Class 1A

5

Position 3 Match Wins

1
MacKenna Heggen, SR

Ballard - Class Class 1A

5
2
Claire Uselding, SR

Ballard - Class Class 1A

1

Position 3 Set Wins

1
MacKenna Heggen, SR

Ballard - Class Class 1A

10
2
Claire Uselding, SR

Ballard - Class Class 1A

1

Position 3 Game Wins

1
MacKenna Heggen, SR

Ballard - Class Class 1A

80
2
Claire Uselding, SR

Ballard - Class Class 1A

10

Position 4 Match Wins

1
Claire Uselding, SR

Ballard - Class Class 1A

7
2
Ashley Wuestenberg, SR

Ballard - Class Class 1A

1

Position 4 Set Wins

1
Claire Uselding, SR

Ballard - Class Class 1A

13
2
Ashley Wuestenberg, SR

Ballard - Class Class 1A

1

Position 4 Game Wins

1
Claire Uselding, SR

Ballard - Class Class 1A

104
2
Ashley Wuestenberg, SR

Ballard - Class Class 1A

10

Position 5 Match Wins

1
Ashley Wuestenberg, SR

Ballard - Class Class 1A

9
2
Sydney Briggs, SR

Ballard - Class Class 1A

1

Position 5 Set Wins

1
Ashley Wuestenberg, SR

Ballard - Class Class 1A

15
2
Sydney Briggs, SR

Ballard - Class Class 1A

1

Position 5 Game Wins

1
Ashley Wuestenberg, SR

Ballard - Class Class 1A

109
2
Sydney Briggs, SR

Ballard - Class Class 1A

10

Position 6 Match Wins

1
Sydney Briggs, SR

Ballard - Class Class 1A

8
2
Meghan Young, JR

Ballard - Class Class 1A

1

Position 6 Set Wins

1
Sydney Briggs, SR

Ballard - Class Class 1A

14
2
Meghan Young, JR

Ballard - Class Class 1A

1

Position 6 Game Wins

1
Sydney Briggs, SR

Ballard - Class Class 1A

104
2
Meghan Young, JR

Ballard - Class Class 1A

10