Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Mary Rolfstad, SO

Assumption - Class Class 1A

6

Position 1 Set Wins

1
Mary Rolfstad, SO

Assumption - Class Class 1A

12

Position 1 Game Wins

1
Mary Rolfstad, SO

Assumption - Class Class 1A

76

Position 2 Match Wins

1
Ella DiIulio, SO

Assumption - Class Class 1A

7

Position 2 Set Wins

1
Ella DiIulio, SO

Assumption - Class Class 1A

15

Position 2 Game Wins

1
Ella DiIulio, SO

Assumption - Class Class 1A

87

Position 3 Match Wins

1
Allison Halligan, SO

Assumption - Class Class 1A

7
2
Lexis Timmerman, JR

Assumption - Class Class 1A

1

Position 3 Set Wins

1
Allison Halligan, SO

Assumption - Class Class 1A

14
2
Lexis Timmerman, JR

Assumption - Class Class 1A

2

Position 3 Game Wins

1
Allison Halligan, SO

Assumption - Class Class 1A

84
2
Lexis Timmerman, JR

Assumption - Class Class 1A

12

Position 4 Match Wins

1
Lexis Timmerman, JR

Assumption - Class Class 1A

5
2
Shannon Bush, JR

Assumption - Class Class 1A

1

Position 4 Set Wins

1
Lexis Timmerman, JR

Assumption - Class Class 1A

12
2
Shannon Bush, JR

Assumption - Class Class 1A

2

Position 4 Game Wins

1
Lexis Timmerman, JR

Assumption - Class Class 1A

79
2
Shannon Bush, JR

Assumption - Class Class 1A

12

Position 5 Match Wins

1
Shannon Bush, JR

Assumption - Class Class 1A

6
2
Addison Walter, FR

Assumption - Class Class 1A

1

Position 5 Set Wins

1
Shannon Bush, JR

Assumption - Class Class 1A

13
2
Addison Walter, FR

Assumption - Class Class 1A

2

Position 5 Game Wins

1
Shannon Bush, JR

Assumption - Class Class 1A

79
2
Addison Walter, FR

Assumption - Class Class 1A

12

Position 6 Match Wins

1
Addison Walter, FR

Assumption - Class Class 1A

7
2
Erica Sons, JR

Assumption - Class Class 1A

1

Position 6 Set Wins

1
Addison Walter, FR

Assumption - Class Class 1A

14
2
Erica Sons, JR

Assumption - Class Class 1A

2

Position 6 Game Wins

1
Addison Walter, FR

Assumption - Class Class 1A

81
2
Erica Sons, JR

Assumption - Class Class 1A

12