Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Kaley Meyer, SR

Clear Lake - Class Class 1A

1

Position 1 Set Wins

1
Kaley Meyer, SR

Clear Lake - Class Class 1A

1

Position 1 Game Wins

1
Kaley Meyer, SR

Clear Lake - Class Class 1A

12

Position 2 Game Wins

1
Dani Mennega, SR

Clear Lake - Class Class 1A

4

Position 5 Match Wins

1
Whitney Finer, SR

Clear Lake - Class Class 1A

1

Position 5 Set Wins

1
Whitney Finer, SR

Clear Lake - Class Class 1A

1

Position 5 Game Wins

1
Whitney Finer, SR

Clear Lake - Class Class 1A

11