Soccer 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Goals

1
Nora Dougherty, SOF/MF, #12

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

29
2
Avery Blasdel, SRF/MF, #11

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

17
3
Kelly Embray, SRF/MF, #33

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

7
3
Alaina Meads, SOMF, #16

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

7
5
Larissa Pelley, SRMF/D, #13

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

5

Assists

1
Nora Dougherty, SOF/MF, #12

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

13
2
Avery Blasdel, SRF/MF, #11

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

8
2
Kelly Embray, SRF/MF, #33

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

8
4
Madison Barrett, JRF, #10

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

5
5
Larissa Pelley, SRMF/D, #13

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

4

Points

1
Nora Dougherty, SOF/MF, #12

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

71
2
Avery Blasdel, SRF/MF, #11

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

42
3
Kelly Embray, SRF/MF, #33

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

22
4
Larissa Pelley, SRMF/D, #13

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

14
4
Alaina Meads, SOMF, #16

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

14

Saves

1
Grace Nightser, JRGK, #0

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

60
2
Ryley Nebel, SOGK/D, #1

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

35

Goals Against

1
Grace Nightser, JRGK, #0

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

17
2
Ryley Nebel, SOGK/D, #1

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

6

Save Percentage

1
Ryley Nebel, SOGK/D, #1

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

85.4%
2
Grace Nightser, JRGK, #0

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

77.9%
3
Nora Dougherty, SOF/MF, #12

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

0.0%

Shots

1
Avery Blasdel, SRF/MF, #11

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

113
2
Nora Dougherty, SOF/MF, #12

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

99
3
Larissa Pelley, SRMF/D, #13

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

45
4
Alaina Meads, SOMF, #16

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

44
5
Molly Williams, SOMF/F, #23

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

39

Shots On Goal

1
Avery Blasdel, SRF/MF, #11

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

71
2
Nora Dougherty, SOF/MF, #12

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

69
3
Larissa Pelley, SRMF/D, #13

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

24
4
Alaina Meads, SOMF, #16

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

22
4
Molly Williams, SOMF/F, #23

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

22

Shot On Goal Percentage

1
Grace Nightser, JRGK, #0

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

0.0%
2
Ryley Nebel, SOGK/D, #1

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

0.0%

Shot Percentage

1
Nora Dougherty, SOF/MF, #12

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

29.3%
2
Avery Blasdel, SRF/MF, #11

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

15.0%
3
Alyssa Fauble, JRD/MF, #29

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

100.0%
4
Faith Weber, FRD/MF, #31

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

27.3%
5
Kelly Embray, SRF/MF, #33

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

24.1%

Penalty Kicks Attempted

1
Nora Dougherty, SOF/MF, #12

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

2
2
Avery Blasdel, SRF/MF, #11

Glenwood - Class Class 2A - Hawkeye Ten

1
LIVE
6:00 PM
BYRV
2-2
WBN
2-0
6:00 PM CT
7:45 PM
IAFA
3-0
CH C
1-2
7:45 PM CT