Soccer 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa
Stats
Rk Athlete
GP
GS
AST
G
PTS
SHT
SOG
SOG%
S%
PK
PKA
YC
1
Rachel Christmann, SRF, #13

Ankeny

19 19 11 16 43 76 45 35.6% 21.1% 0 2 0
2
Kennedy Macke, JRMF, #9

Ankeny

19 19 10 5 20 45 28 17.9% 11.1% 0 3 0
3
Ally Phongsavanh, SRF, #5

Ankeny

18 12 3 10 23 41 23 43.5% 24.4% 0 0 0
3
Teja Pritchard, SOMF/D, #10

Ankeny

19 18 7 12 31 38 23 52.2% 31.6% 0 0 0
5
Emma Gott, FRMF, #6

Ankeny

16 9 1 5 11 31 19 26.3% 16.1% 0 0 0
6
Eden Gibson, JRD, #11

Ankeny

19 18 3 4 11 15 11 36.4% 26.7% 0 0 0
7
Jerra Christensen, JRMF, #7

Ankeny

18 1 3 3 9 20 10 30.0% 15.0% 0 0 1
8
Brooke Harrington , JRF, #21

Ankeny

17 12 2 3 8 27 8 37.5% 11.1% 0 0 0
9
Sophie Day, SRMF, #24

Ankeny

18 13 2 1 4 16 6 16.7% 6.2% 0 0 1
9
Mya Hall, SRMF, #15

Ankeny

6 1 1 4 9 7 6 66.7% 57.1% 0 0 0
11
Marissa Alberico, SRD, #2

Ankeny

5 1 0 2 4 6 5 40.0% 33.3% 0 0 0
11
Elizabeth Proctor, FRD, #19

Ankeny

19 18 2 1 4 13 5 20.0% 7.7% 0 0 1
11
Megan Rose, JRMF, #3

Ankeny

3 0 1 2 5 6 5 40.0% 33.3% 0 0 0
14
Jenna Pitz, SOD, #12

Ankeny

19 18 1 2 5 7 4 50.0% 28.6% 0 0 0
15
Maddie Foels, JRD, #16

Ankeny

18 15 0 0 0 4 2 0.0% 0.0% 0 0 0
15
Lauren McMahon, SRD, #17

Ankeny

12 6 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0 0 0
17
Elizabeth Clark, SOF, #20

Ankeny

2 0 1 1 3 3 1 100.0% 33.3% 0 0 0
LIVE
6:00 PM
BYRV
4-9
G-R
5-5
6:00 PM
6:00 PM
SPN
10-3
WCH
4-10
6:00 PM CT