Basketball 2021-22
QuikStatsQuikStats Iowa

Points

1
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

306
2
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

262
3
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

244
4
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

96
5
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

73

Assists

1
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

49
2
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

36
3
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

27
4
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

21
5
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

19

Rebounds

1
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

167
2
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

149
3
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

90
4
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

78
5
Harlee Stout, SRF, #20

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

75

Steals

1
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

62
2
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

59
3
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

52
4
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

35
4
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

35

Blocks

1
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

29
2
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

22
3
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

17
4
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

4
4
Harlee Stout, SRF, #20

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

4

Field Goals Made

1
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

99
2
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

98
3
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

84
4
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

39
5
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

25

Field Goal Attempts

1
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

315
2
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

275
3
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

245
4
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

100
5
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

75

Field Goal Percentage

1
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

39.0%
2
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

35.6%
3
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

34.3%
4
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

33.3%
5
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

31.4%

Three Pointers Made

1
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

49
2
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

31
3
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

23

Three Point Attempts

1
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

170
2
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

129
3
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

108
4
Harlee Stout, SRF, #20

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

8
5
Jayden Weldon, FR#22

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

5

Three Point Percentage

1
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

28.8%
2
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

24.0%
3
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

21.3%

Free Throws Made

1
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

77
2
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

53
3
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

23
4
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

18
5
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

17

Free Throw Attempts

1
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

114
2
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

87
3
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

47
4
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

35
5
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

31

Free Throw Percentage

1
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

67.5%
2
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

60.9%
3
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

51.4%
4
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

48.9%
5
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

54.8%

Effective Field Goal Percentage

1
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

44.5%
2
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

39.0%
2
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

39.0%
4
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

36.3%
5
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

33.3%

Offensive Rebounds

1
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

64
2
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

58
3
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

31
4
Rylee Dunkin, JRG, #2

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

23
5
Harlee Stout, SRF, #20

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

16

Defensive Rebounds

1
Kisha Reed, JRF, #12

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

103
2
Jetta Sterner, SRF, #14

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

91
3
Brooke Roby, SRG, #10

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

66
4
Cheyanne Bruns, JRG, #32

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

59
4
Harlee Stout, SRF, #20

Twin Cedars - Class 1A - Bluegrass

59