Basketball 2021-22
QuikStatsQuikStats Iowa

Points

1
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

428
2
Ella Henningsen, FRF, #31

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

178
3
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

160
4
Mia Kautman, FRG, #11

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

159
5
Sydney Lynch, JRG, #4

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

130

Assists

1
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

91
2
Sydney Lynch, JRG, #4

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

46
3
Skylar Hillmann, SRG, #5

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

25
4
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

21
5
Mollie Schnormeier, FRF, #20

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

16

Rebounds

1
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

162
2
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

92
2
Ella Henningsen, FRF, #31

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

92
4
Johnna Rotto, JRF, #24

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

61
5
Mollie Schnormeier, FRF, #20

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

51

Steals

1
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

93
2
Sydney Lynch, JRG, #4

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

52
3
Skylar Hillmann, SRG, #5

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

36
4
Mollie Schnormeier, FRF, #20

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

28
4
Ella Henningsen, FRF, #31

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

28

Blocks

1
Johnna Rotto, JRF, #24

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

23
2
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

13
3
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

2
3
Sydney Lynch, JRG, #4

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

2
3
Mollie Schnormeier, FRF, #20

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

2

Field Goals Made

1
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

130
2
Ella Henningsen, FRF, #31

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

58
3
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

49
4
Mia Kautman, FRG, #11

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

45
5
Sydney Lynch, JRG, #4

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

44

Field Goal Attempts

1
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

323
2
Ella Henningsen, FRF, #31

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

163
3
Sydney Lynch, JRG, #4

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

140
4
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

133
5
Mia Kautman, FRG, #11

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

128

Field Goal Percentage

1
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

40.2%
2
Johnna Rotto, JRF, #24

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

38.1%
3
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

36.8%
4
Ella Henningsen, FRF, #31

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

35.6%
5
Mia Kautman, FRG, #11

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

35.2%

Three Pointers Made

1
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

42
2
Mia Kautman, FRG, #11

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

39
3
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

37
4
Skylar Hillmann, SRG, #5

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

21
4
Sydney Lynch, JRG, #4

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

21

Three Point Attempts

1
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

130
2
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

113
3
Mia Kautman, FRG, #11

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

99
4
Sydney Lynch, JRG, #4

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

69
5
Skylar Hillmann, SRG, #5

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

66

Three Point Percentage

1
Mia Kautman, FRG, #11

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

39.4%
2
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

37.2%
3
Skylar Hillmann, SRG, #5

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

31.8%
4
Ella Henningsen, FRF, #31

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

30.6%
5
Sydney Lynch, JRG, #4

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

30.4%

Free Throws Made

1
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

131
2
Ella Henningsen, FRF, #31

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

43
3
Mia Kautman, FRG, #11

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

30
4
Sydney Lynch, JRG, #4

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

21
5
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

20

Free Throw Attempts

1
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

158
2
Ella Henningsen, FRF, #31

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

54
3
Mia Kautman, FRG, #11

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

44
4
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

40
5
Sydney Lynch, JRG, #4

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

33

Free Throw Percentage

1
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

82.9%
2
Ella Henningsen, FRF, #31

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

79.6%
3
Mia Kautman, FRG, #11

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

68.2%
4
Sydney Lynch, JRG, #4

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

63.6%
5
Skylar Hillmann, SRG, #5

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

50.0%

Effective Field Goal Percentage

1
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

52.6%
2
Mia Kautman, FRG, #11

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

50.4%
3
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

46.0%
4
Johnna Rotto, JRF, #24

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

41.7%
5
Ella Henningsen, FRF, #31

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

41.4%

Offensive Rebounds

1
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

49
2
Ella Henningsen, FRF, #31

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

40
3
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

28
4
Johnna Rotto, JRF, #24

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

23
4
Mollie Schnormeier, FRF, #20

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

23

Defensive Rebounds

1
Ava Hawthorne, SRG, #10

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

113
2
Raney Kruse, JRF, #25

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

64
3
Ella Henningsen, FRF, #31

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

52
4
Johnna Rotto, JRF, #24

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

38
5
Skylar Hillmann, SRG, #5

Gilbert - Class 4A - Raccoon River

34