Basketball 2021-22
QuikStatsQuikStats Iowa

Points

1
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

164
2
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

95
3
Taryn Odens, SOF, #20

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

94
4
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

87
5
Kami Gerken, SOG, #21

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

63

Assists

1
Kami Gerken, SOG, #21

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

50
2
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

36
3
Jaya Klingenberg, SRG, #5

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

18
4
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

16
5
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

12

Rebounds

1
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

135
2
Kami Gerken, SOG, #21

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

80
3
Shealyn Denekas, SRC, #4

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

74
4
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

73
5
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

63

Steals

1
Kami Gerken, SOG, #21

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

44
2
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

35
3
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

28
4
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

19
5
Shealyn Denekas, SRC, #4

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

13

Blocks

1
Shealyn Denekas, SRC, #4

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

10
2
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

8
3
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

6
4
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

5
5
Hannah Anderson, SOF, #12

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

1

Field Goals Made

1
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

56
2
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

31
3
Taryn Odens, SOF, #20

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

30
4
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

27
5
Shealyn Denekas, SRC, #4

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

21

Field Goal Attempts

1
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

211
2
Kami Gerken, SOG, #21

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

134
3
Taryn Odens, SOF, #20

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

124
4
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

96
5
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

91

Field Goal Percentage

1
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

34.1%
2
Shealyn Denekas, SRC, #4

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

29.2%
3
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

28.1%
4
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

26.5%
5
Taryn Odens, SOF, #20

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

24.2%

Three Pointers Made

1
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

39
2
Taryn Odens, SOF, #20

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

16
3
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

12
4
Kami Gerken, SOG, #21

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

10
5
Hannah Anderson, SOF, #12

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

3

Three Point Attempts

1
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

147
2
Kami Gerken, SOG, #21

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

64
3
Taryn Odens, SOF, #20

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

56
4
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

44
5
Jaya Klingenberg, SRG, #5

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

25

Three Point Percentage

1
Taryn Odens, SOF, #20

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

28.6%
2
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

27.3%
3
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

26.5%
4
Kami Gerken, SOG, #21

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

15.6%
5
Jaya Klingenberg, SRG, #5

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

12.0%

Free Throws Made

1
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

29
2
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

25
3
Taryn Odens, SOF, #20

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

18
4
Jaya Klingenberg, SRG, #5

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

16
5
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

13

Free Throw Attempts

1
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

56
2
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

53
3
Taryn Odens, SOF, #20

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

34
4
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

29
5
Jaya Klingenberg, SRG, #5

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

28

Free Throw Percentage

1
Jaya Klingenberg, SRG, #5

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

57.1%
2
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

54.7%
3
Taryn Odens, SOF, #20

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

52.9%
4
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

44.8%
5
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

44.6%

Effective Field Goal Percentage

1
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

35.8%
2
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

34.4%
3
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

34.1%
4
Taryn Odens, SOF, #20

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

30.6%
5
Shealyn Denekas, SRC, #4

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

29.2%

Offensive Rebounds

1
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

46
2
Shealyn Denekas, SRC, #4

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

33
3
Kami Gerken, SOG, #21

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

31
4
Wyleigh Steenhoven, FRG/F, #2

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

26
5
Taryn Odens, SOF, #20

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

16

Defensive Rebounds

1
Emersyn Netten, SRF, #1

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

89
2
Kally Modder, SRG, #3

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

61
3
Kami Gerken, SOG, #21

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

49
4
Taryn Odens, SOF, #20

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

46
5
Shealyn Denekas, SRC, #4

George-Little Rock - Class 1A - Siouxland

41