Basketball 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Points

1
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

138
2
Charlotte Wetjen, SRG, #1

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

126
3
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

101
4
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

95
5
Lauren Pope, SRF, #23

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

63

Assists

1
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

37
2
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

31
3
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

26
4
Charlotte Wetjen, SRG, #1

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

8
5
Olivia Stratton, SRG, #11

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

7

Rebounds

1
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

99
2
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

58
2
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

58
4
Lauren Pope, SRF, #23

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

54
5
Mia Brecht, JRF, #22

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

41

Steals

1
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

32
2
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

24
3
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

20
4
Charlotte Wetjen, SRG, #1

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

8
5
Lauren Pope, SRF, #23

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

6

Blocks

1
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

12
2
Mia Brecht, JRF, #22

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

4
3
Lauren Pope, SRF, #23

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

3
4
Megan Lamparek, SR#24

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

2
5
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

1

Field Goals Made

1
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

47
2
Charlotte Wetjen, SRG, #1

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

41
3
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

35
3
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

35
5
Lauren Pope, SRF, #23

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

25

Field Goal Attempts

1
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

152
2
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

121
3
Charlotte Wetjen, SRG, #1

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

108
4
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

72
5
Lauren Pope, SRF, #23

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

56

Field Goal Percentage

1
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

48.6%
2
Lauren Pope, SRF, #23

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

44.6%
3
Olivia Stratton, SRG, #11

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

38.1%
4
Charlotte Wetjen, SRG, #1

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

38.0%
5
Mia Brecht, JRF, #22

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

35.5%

Three Pointers Made

1
Charlotte Wetjen, SRG, #1

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

31
2
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

19
3
Olivia Stratton, SRG, #11

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

14
4
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

9
5
Carly Campbell, SRG, #10

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

5

Three Point Attempts

1
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

78
2
Charlotte Wetjen, SRG, #1

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

69
3
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

49
4
Olivia Stratton, SRG, #11

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

37
5
Carly Campbell, SRG, #10

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

17

Three Point Percentage

1
Charlotte Wetjen, SRG, #1

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

44.9%
2
Olivia Stratton, SRG, #11

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

37.8%
3
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

24.4%
4
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

18.4%
5
Carly Campbell, SRG, #10

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

29.4%

Free Throws Made

1
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

35
2
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

25
3
Lauren Pope, SRF, #23

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

13
3
Charlotte Wetjen, SRG, #1

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

13
5
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

12

Free Throw Attempts

1
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

59
2
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

44
3
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

23
4
Mia Brecht, JRF, #22

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

21
4
Lauren Pope, SRF, #23

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

21

Free Throw Percentage

1
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

79.5%
2
Lauren Pope, SRF, #23

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

61.9%
3
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

52.2%
4
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

42.4%
5
Mia Brecht, JRF, #22

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

33.3%

Effective Field Goal Percentage

1
Olivia Stratton, SRG, #11

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

54.8%
2
Charlotte Wetjen, SRG, #1

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

52.3%
3
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

48.6%
4
Lauren Pope, SRF, #23

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

44.6%
5
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

36.8%

Offensive Rebounds

1
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

46
2
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

22
3
Lauren Pope, SRF, #23

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

16
4
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

15
5
Charlotte Wetjen, SRG, #1

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

10

Defensive Rebounds

1
Kendra Eichhorn, JRF, #20

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

53
2
Taylor Winegarden, JRG, #21

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

43
3
Lauren Pope, SRF, #23

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

38
4
Teagan Schaefer, JRG, #15

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

36
5
Mia Brecht, JRF, #22

Williamsburg - Class 3A - WaMaC-West

32