Basketball 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Points

1
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

140
2
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

76
3
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

74
4
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

73
5
Kyler Bomgaars, JR#10

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

44

Assists

1
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

25
2
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

18
2
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

18
4
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

17
5
Lydia Grond, SR#12

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

16

Rebounds

1
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

93
2
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

59
3
Leah Rozeboom, SR#50

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

54
4
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

42
5
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

33

Steals

1
Kyler Bomgaars, JR#10

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

29
2
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

24
3
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

23
4
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

22
5
Leah Rozeboom, SR#50

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

16

Blocks

1
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

4
2
Leah Rozeboom, SR#50

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

3
3
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

2
4
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

1

Field Goals Made

1
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

52
2
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

30
2
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

30
4
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

29
5
Leah Rozeboom, SR#50

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

18

Field Goal Attempts

1
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

146
2
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

99
3
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

79
4
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

73
5
Lydia Grond, SR#12

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

57

Field Goal Percentage

1
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

39.7%
2
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

38.0%
3
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

35.6%
4
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

30.3%
5
Lydia Grond, SR#12

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

21.1%

Three Pointers Made

1
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

11
2
Kyler Bomgaars, JR#10

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

8
2
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

8
4
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

6
5
Lydia Grond, SR#12

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

1

Three Point Attempts

1
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

50
2
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

27
3
Kyler Bomgaars, JR#10

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

25
4
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

24
5
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

21

Three Point Percentage

1
Kyler Bomgaars, JR#10

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

32.0%
2
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

29.6%
3
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

25.0%
4
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

22.0%
5
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

4.8%

Free Throws Made

1
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

30
2
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

13
3
Kyler Bomgaars, JR#10

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

10
3
Lydia Grond, SR#12

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

10
5
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

7

Free Throw Attempts

1
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

45
2
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

24
3
Leah Rozeboom, SR#50

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

18
4
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

16
5
Kyler Bomgaars, JR#10

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

15

Free Throw Percentage

1
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

66.7%
2
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

54.2%
3
Leah Rozeboom, SR#50

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

33.3%
4
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

31.2%
5
Avery Noble, SO#24

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

75.0%

Effective Field Goal Percentage

1
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

45.2%
2
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

38.6%
3
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

37.7%
4
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

35.9%
5
Lydia Grond, SR#12

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

21.9%

Offensive Rebounds

1
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

35
2
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

24
3
Leah Rozeboom, SR#50

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

21
4
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

17
5
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

13

Defensive Rebounds

1
Marissa Pottebaum, JR#32

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

58
2
Emma Zoet, SRF, #22

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

35
3
Leah Rozeboom, SR#50

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

33
4
Jewel Bergstrom, JR#2

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

29
5
Ellie Woelber, JR#14

Boyden-Hull - Class 2A - Siouxland

16