Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Avery Dowling, SO

Sidney - Class Class 1A - Corner

42
2
Tia McClane, SR

Sidney - Class Class 1A - Corner

47
3
Faith Brumbaugh, JR

Sidney - Class Class 1A - Corner

49
3
Eve Brumbaugh, FR

Sidney - Class Class 1A - Corner

49
5
Kennedy Shull, FR

Sidney - Class Class 1A - Corner

63

9 Hole Average

1
Avery Dowling, SO

Sidney - Class Class 1A - Corner

46.56
2
Tia McClane, SR

Sidney - Class Class 1A - Corner

55.71
3
Faith Brumbaugh, JR

Sidney - Class Class 1A - Corner

57.00
4
Eve Brumbaugh, FR

Sidney - Class Class 1A - Corner

58.00
5
Kennedy Shull, FR

Sidney - Class Class 1A - Corner

69.00

9 Hole Adjusted Average

1
Avery Dowling, SO

Sidney - Class Class 1A - Corner

47.94
2
Tia McClane, SR

Sidney - Class Class 1A - Corner

56.76
3
Faith Brumbaugh, JR

Sidney - Class Class 1A - Corner

58.43
4
Eve Brumbaugh, FR

Sidney - Class Class 1A - Corner

59.39
5
Kennedy Shull, FR

Sidney - Class Class 1A - Corner

70.13

18 Hole Low

1
Avery Dowling, SO

Sidney - Class Class 1A - Corner

88
2
Eve Brumbaugh, FR

Sidney - Class Class 1A - Corner

90
3
Faith Brumbaugh, JR

Sidney - Class Class 1A - Corner

98
4
Tia McClane, SR

Sidney - Class Class 1A - Corner

112
5
Matty Christiansen, JR

Sidney - Class Class 1A - Corner

121

18 Hole Average

1
Avery Dowling, SO

Sidney - Class Class 1A - Corner

95.25
2
Faith Brumbaugh, JR

Sidney - Class Class 1A - Corner

101.00
3
Eve Brumbaugh, FR

Sidney - Class Class 1A - Corner

105.00
4
Tia McClane, SR

Sidney - Class Class 1A - Corner

116.00
5
Sycily Hall, SO

Sidney - Class Class 1A - Corner

128.00

18 Hole Adusted Average

1
Avery Dowling, SO

Sidney - Class Class 1A - Corner

97.33
2
Faith Brumbaugh, JR

Sidney - Class Class 1A - Corner

103.00
3
Eve Brumbaugh, FR

Sidney - Class Class 1A - Corner

107.08
4
Tia McClane, SR

Sidney - Class Class 1A - Corner

118.00
5
Sycily Hall, SO

Sidney - Class Class 1A - Corner

130.30

Combined Adjusted Average

1
Avery Dowling, SO

Sidney - Class Class 1A - Corner

48.28
2
Faith Brumbaugh, JR

Sidney - Class Class 1A - Corner

55.46
3
Eve Brumbaugh, FR

Sidney - Class Class 1A - Corner

56.64
4
Tia McClane, SR

Sidney - Class Class 1A - Corner

57.57
5
Ellah Pummel, FR

Sidney - Class Class 1A - Corner

69.31