Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Audrey Stoneberg, SR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

47
2
Morgan Howard, SO

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

52
3
Breana Engelhardt, JR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

58

9 Hole Average

1
Audrey Stoneberg, SR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

61.00
2
Breana Engelhardt, JR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

62.75
3
Morgan Howard, SO

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

68.83

9 Hole Adjusted Average

1
Audrey Stoneberg, SR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

62.85
2
Breana Engelhardt, JR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

65.30
3
Morgan Howard, SO

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

70.68

18 Hole Low

1
Audrey Stoneberg, SR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

112
2
Morgan Howard, SO

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

127
3
Breana Engelhardt, JR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

128

18 Hole Average

1
Audrey Stoneberg, SR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

120.67
2
Morgan Howard, SO

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

132.33
3
Breana Engelhardt, JR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

137.00

18 Hole Adusted Average

1
Audrey Stoneberg, SR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

123.53
2
Morgan Howard, SO

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

135.20
3
Breana Engelhardt, JR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

139.87

Combined Adjusted Average

1
Audrey Stoneberg, SR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

62.31
2
Breana Engelhardt, JR

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

68.08
3
Morgan Howard, SO

Oskaloosa - Class Class 3A - Little Hawkeye

69.14