Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Shaylie Johannsen, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

43
2
Elizabeth Stonehocker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

51
2
Izzy Reutter, FR

Ogden - Class Class 1A - West Central

51
4
Emalee Walker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

52
5
Amelia Schroeder , SO

Ogden - Class Class 1A - West Central

53

9 Hole Average

1
Shaylie Johannsen, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

50.71
2
Emalee Walker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

56.38
3
Izzy Reutter, FR

Ogden - Class Class 1A - West Central

57.56
4
Elizabeth Stonehocker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

58.10
5
Amelia Schroeder , SO

Ogden - Class Class 1A - West Central

61.67

9 Hole Adjusted Average

1
Shaylie Johannsen, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

50.96
2
Emalee Walker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

56.93
3
Izzy Reutter, FR

Ogden - Class Class 1A - West Central

58.22
4
Elizabeth Stonehocker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

58.80
5
Amelia Schroeder , SO

Ogden - Class Class 1A - West Central

62.33

18 Hole Low

1
Shaylie Johannsen, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

104
2
Amelia Schroeder , SO

Ogden - Class Class 1A - West Central

105
3
Elizabeth Stonehocker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

106
4
Emalee Walker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

107
5
Karissa Walker, FR

Ogden - Class Class 1A - West Central

112

18 Hole Average

1
Shaylie Johannsen, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

105.00
2
Amelia Schroeder , SO

Ogden - Class Class 1A - West Central

108.67
3
Elizabeth Stonehocker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

109.33
4
Emalee Walker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

110.67
5
Izzy Reutter, FR

Ogden - Class Class 1A - West Central

118.33

18 Hole Adusted Average

1
Shaylie Johannsen, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

106.70
2
Amelia Schroeder , SO

Ogden - Class Class 1A - West Central

110.47
3
Elizabeth Stonehocker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

111.13
4
Emalee Walker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

112.47
5
Izzy Reutter, FR

Ogden - Class Class 1A - West Central

120.13

Combined Adjusted Average

1
Shaylie Johannsen, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

51.83
2
Emalee Walker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

56.63
3
Elizabeth Stonehocker, SR

Ogden - Class Class 1A - West Central

57.59
4
Izzy Reutter, FR

Ogden - Class Class 1A - West Central

58.96
5
Amelia Schroeder , SO

Ogden - Class Class 1A - West Central

59.49
LIVE
4:30 PM
ELC
9-4
OKB
7-5
4:30 PM CT
2:00 PM
NW-K
5-8
LK M
4-11
2:00 PM CT