Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Chelsea Johnson, SR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

44
2
Annika Shanks, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

47
3
Skylar Coffey, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

54
4
Cali Arnold, SO

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

58
5
Mattie Lovett, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

60

9 Hole Average

1
Chelsea Johnson, SR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

50.00
2
Cali Arnold, SO

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

59.60
3
Annika Shanks, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

59.80
4
Skylar Coffey, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

61.40
5
Mattie Lovett, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

65.20

9 Hole Adjusted Average

1
Chelsea Johnson, SR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

52.78
2
Cali Arnold, SO

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

62.38
3
Annika Shanks, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

62.58
4
Skylar Coffey, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

64.18
5
Mattie Lovett, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

67.98

18 Hole Low

1
Chelsea Johnson, SR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

125
2
Annika Shanks, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

146

18 Hole Average

1
Chelsea Johnson, SR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

125.00
2
Annika Shanks, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

146.00

18 Hole Adusted Average

1
Chelsea Johnson, SR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

128.20
2
Annika Shanks, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

149.20

Combined Adjusted Average

1
Chelsea Johnson, SR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

56.01
2
Cali Arnold, SO

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

62.38
3
Skylar Coffey, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

64.18
4
Annika Shanks, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

66.01
5
Mattie Lovett, FR

Mormon Trail - Class Class 1A - Bluegrass

67.98