Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Rylee Frayne, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

49
1
Kenedee Frayne, FR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

49
3
Morgan Krein, SO

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

52
4
Kelsey Watson, SR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

53
5
Jailyn Krein, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

54

9 Hole Average

1
Kenedee Frayne, FR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

52.13
2
Rylee Frayne, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

52.75
3
Jailyn Krein, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

56.63
4
Morgan Krein, SO

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

57.00
5
Kelsey Watson, SR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

58.88

9 Hole Adjusted Average

1
Kenedee Frayne, FR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

53.13
2
Rylee Frayne, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

53.75
3
Jailyn Krein, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

57.63
4
Morgan Krein, SO

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

58.00
5
Kelsey Watson, SR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

59.88

18 Hole Low

1
Kenedee Frayne, FR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

92
2
Rylee Frayne, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

100
3
Jailyn Krein, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

104
4
Morgan Krein, SO

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

106
5
Kelsey Watson, SR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

119

18 Hole Average

1
Kenedee Frayne, FR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

98.67
2
Rylee Frayne, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

104.00
3
Jailyn Krein, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

107.67
4
Morgan Krein, SO

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

111.67
5
Kelsey Watson, SR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

121.67

18 Hole Adusted Average

1
Kenedee Frayne, FR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

101.67
2
Rylee Frayne, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

107.00
3
Jailyn Krein, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

110.67
4
Morgan Krein, SO

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

114.67
5
Kelsey Watson, SR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

124.67

Combined Adjusted Average

1
Kenedee Frayne, FR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

52.14
2
Rylee Frayne, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

53.64
3
Jailyn Krein, JR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

56.64
4
Morgan Krein, SO

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

57.71
5
Kelsey Watson, SR

Garner Hayfield Ventura - Class Class 2A - Top of Iowa - West

60.93
LIVE
5:30 PM
EWCB
0-0
SPV
0-1
5:30 PM CT
5:30 PM
EWCB
5-6
SPV
14-1
5:30 PM CT