Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Shea Steffen, SO

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

45
2
Maddy Kruse, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

48
3
Maddie Schmitz, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

49
4
Jami Kruse, JR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

53
5
Gracie Hinerichsen, SO

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

54

9 Hole Average

1
Shea Steffen, SO

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

50.83
2
Jami Kruse, JR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

53.00
3
Maddie Schmitz, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

53.83
4
Maddy Kruse, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

54.50
5
Mallory Rea, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

60.17

9 Hole Adjusted Average

1
Shea Steffen, SO

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

52.52
2
Jami Kruse, JR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

55.00
3
Maddie Schmitz, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

55.52
4
Maddy Kruse, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

56.30
5
Mallory Rea, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

61.85

18 Hole Low

1
Shea Steffen, SO

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

89
2
Maddie Schmitz, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

100
3
Alyssa Goerdt, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

105
4
Olivia Hogan, JR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

110
4
Maddy Kruse, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

110

18 Hole Average

1
Shea Steffen, SO

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

96.25
2
Maddie Schmitz, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

105.75
3
Maddy Kruse, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

111.00
4
Kaitlyn Clemen, JR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

114.00
5
Jami Kruse, JR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

114.67

18 Hole Adusted Average

1
Shea Steffen, SO

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

100.30
2
Maddie Schmitz, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

109.80
3
Kaitlyn Clemen, JR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

115.00
4
Maddy Kruse, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

115.05
5
Kennedy Arens, SR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

116.00

Combined Adjusted Average

1
Shea Steffen, SO

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

51.16
2
Maddie Schmitz, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

55.16
3
Maddy Kruse, FR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

57.12
4
Kennedy Arens, SR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

58.00
5
Jami Kruse, JR

Beckman Catholic - Class Class 2A - WaMaC-East

58.20