Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Eden Lohrbach, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

38
2
Laura Sweeney, SR

Carroll - Class Class 3A - Raccoon River

39
2
Eden Bruner, SR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

39
4
Macy Underwood, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

40
5
Grace Pettitt, SR

Carroll - Class Class 3A - Raccoon River

41

9 Hole Average

1
Eden Lohrbach, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

38.33
2
Grace Pettitt, SR

Carroll - Class Class 3A - Raccoon River

44.00
3
Eden Bruner, SR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

44.33
4
Macy Underwood, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

45.00
5
Jaya West, SO

Winterset - Class Class 3A - Raccoon River

45.17

9 Hole Adjusted Average

1
Eden Lohrbach, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

39.72
2
Eden Bruner, SR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

45.72
3
Grace Pettitt, SR

Carroll - Class Class 3A - Raccoon River

45.87
4
Macy Underwood, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

46.38
5
Jaya West, SO

Winterset - Class Class 3A - Raccoon River

47.25

18 Hole Low

1
Eden Lohrbach, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

72
2
Macy Underwood, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

76
3
Laura Sweeney, SR

Carroll - Class Class 3A - Raccoon River

80
4
Jaya West, SO

Winterset - Class Class 3A - Raccoon River

85
5
Grace Pettitt, SR

Carroll - Class Class 3A - Raccoon River

86

18 Hole Average

1
Eden Lohrbach, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

77.67
2
Macy Underwood, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

86.33
3
Laura Sweeney, SR

Carroll - Class Class 3A - Raccoon River

87.40
4
Jaya West, SO

Winterset - Class Class 3A - Raccoon River

89.67
5
Grace Pettitt, SR

Carroll - Class Class 3A - Raccoon River

90.20

18 Hole Adusted Average

1
Eden Lohrbach, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

79.08
2
Macy Underwood, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

87.75
3
Laura Sweeney, SR

Carroll - Class Class 3A - Raccoon River

90.72
4
Jaya West, SO

Winterset - Class Class 3A - Raccoon River

92.07
5
Grace Pettitt, SR

Carroll - Class Class 3A - Raccoon River

93.52

Combined Adjusted Average

1
Eden Lohrbach, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

39.60
2
Macy Underwood, FR

Gilbert - Class Class 3A - Raccoon River

44.71
3
Laura Sweeney, SR

Carroll - Class Class 3A - Raccoon River

46.24
4
Grace Pettitt, SR

Carroll - Class Class 3A - Raccoon River

46.34
5
Jaya West, SO

Winterset - Class Class 3A - Raccoon River

46.44
LIVE
7:15 PM
BTN
10-3
CPU
11-1
7:15 PM CT
7:00 PM
EWCB
2-0
SPV
1-2
7:00 PM CT