Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Kaitlyn Rahfeldt, SR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

38
2
Ashlynn Sporrer, SR

Nevada - Class Class 3A - Heart of Iowa

40
3
Makenna Carlson, FR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

42
4
Ellie Erickson, JR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

44
5
Ella Meyer, SO

West Marshall - Class Class 2A - Heart of Iowa

45

9 Hole Average

1
Kaitlyn Rahfeldt, SR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

40.14
2
Ashlynn Sporrer, SR

Nevada - Class Class 3A - Heart of Iowa

44.50
3
Makenna Carlson, FR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

48.00
4
Ellie Erickson, JR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

49.00
5
Grace Cahill, SR

Nevada - Class Class 3A - Heart of Iowa

50.75

9 Hole Adjusted Average

1
Kaitlyn Rahfeldt, SR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

41.07
2
Ashlynn Sporrer, SR

Nevada - Class Class 3A - Heart of Iowa

45.38
3
Makenna Carlson, FR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

48.93
4
Ellie Erickson, JR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

49.93
5
Grace Cahill, SR

Nevada - Class Class 3A - Heart of Iowa

51.63

18 Hole Low

1
Kaitlyn Rahfeldt, SR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

77
2
Ashlynn Sporrer, SR

Nevada - Class Class 3A - Heart of Iowa

85
3
Makenna Carlson, FR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

88
4
Bianca Sponseller, SR

Nevada - Class Class 3A - Heart of Iowa

89
5
Ellie Erickson, JR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

90

18 Hole Average

1
Kaitlyn Rahfeldt, SR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

80.00
2
Makenna Carlson, FR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

92.00
3
Ellie Erickson, JR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

93.20
4
Ashlynn Sporrer, SR

Nevada - Class Class 3A - Heart of Iowa

94.17
5
Kathryn Beaman, FR

Greene County - Class Class 3A - Heart of Iowa

97.33

18 Hole Adusted Average

1
Kaitlyn Rahfeldt, SR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

82.56
2
Makenna Carlson, FR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

94.75
3
Ellie Erickson, JR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

95.76
4
Ashlynn Sporrer, SR

Nevada - Class Class 3A - Heart of Iowa

96.33
5
Kathryn Beaman, FR

Greene County - Class Class 3A - Heart of Iowa

99.70

Combined Adjusted Average

1
Kaitlyn Rahfeldt, SR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

41.19
2
Ashlynn Sporrer, SR

Nevada - Class Class 3A - Heart of Iowa

47.47
3
Makenna Carlson, FR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

48.10
4
Ellie Erickson, JR

Roland-Story - Class Class 2A - Heart of Iowa

48.72
5
Miranda Deppe, JR

South Hamilton - Class Class 2A - Heart of Iowa

51.26