Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Payten Bass, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

51
2
Allie Allison, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

54
3
Lennon ONeal, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

58
3
Ryleigh Patterson, SR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

58
5
Ashlyn Blackman, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

64

9 Hole Average

1
Allie Allison, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

58.33
2
Lennon ONeal, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

63.29
3
Payten Bass, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

63.88
4
Ryleigh Patterson, SR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

69.38
5
Ashlyn Blackman, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

72.00

9 Hole Adjusted Average

1
Allie Allison, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

59.43
2
Lennon ONeal, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

64.27
3
Payten Bass, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

64.88
4
Ryleigh Patterson, SR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

70.38
5
Ashlyn Blackman, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

73.04

18 Hole Low

1
Allie Allison, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

100
2
Ryleigh Patterson, SR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

101
3
Payten Bass, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

103
4
Lennon ONeal, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

106
5
Ashlyn Blackman, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

130

18 Hole Average

1
Allie Allison, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

105.50
2
Payten Bass, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

115.00
3
Ryleigh Patterson, SR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

116.75
4
Lennon ONeal, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

116.80
5
Ashlyn Blackman, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

138.00

18 Hole Adusted Average

1
Allie Allison, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

108.15
2
Payten Bass, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

117.70
3
Lennon ONeal, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

119.50
4
Ryleigh Patterson, SR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

119.55
5
Ashlyn Blackman, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

140.60

Combined Adjusted Average

1
Allie Allison, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

56.37
2
Payten Bass, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

61.53
3
Lennon ONeal, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

61.61
4
Ryleigh Patterson, SR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

65.08
5
Ashlyn Blackman, JR

Red Oak - Class Class 2A - Hawkeye Ten - District 2A Region-2B Shenandoah

72.05