Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Alaina Moorman, SR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

46
1
Emma Zintz, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

46
3
Brynn Bailey, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

48
4
Gracie Moorman, SO

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

51
5
Alyssa Koestner, SO

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

54

9 Hole Average

1
Alaina Moorman, SR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

53.00
2
Gracie Moorman, SO

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

54.50
3
Emma Zintz, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

54.67
4
Brynn Bailey, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

55.33
5
Abigail White, SR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

58.00

9 Hole Adjusted Average

1
Alaina Moorman, SR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

54.97
2
Gracie Moorman, SO

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

56.47
3
Emma Zintz, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

56.63
4
Brynn Bailey, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

57.30
5
Abigail White, SR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

59.00

18 Hole Low

1
Brynn Bailey, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

96
1
Gracie Moorman, SO

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

96
3
Alaina Moorman, SR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

102
4
Emma Zintz, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

103
5
Abigail White, SR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

107

18 Hole Average

1
Gracie Moorman, SO

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

100.00
2
Abigail White, SR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

110.00
3
Emma Zintz, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

111.80
4
Brynn Bailey, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

112.80
5
Alaina Moorman, SR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

113.00

18 Hole Adusted Average

1
Gracie Moorman, SO

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

103.42
2
Abigail White, SR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

113.78
3
Emma Zintz, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

115.22
4
Brynn Bailey, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

116.22
5
Alaina Moorman, SR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

116.42

Combined Adjusted Average

1
Gracie Moorman, SO

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

53.49
2
Alaina Moorman, SR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

56.99
3
Abigail White, SR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

57.12
4
Emma Zintz, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

57.24
5
Brynn Bailey, JR

Centerville - Class Class 3A - South Central - District 3A Region-3 Oskaloosa

57.81