Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Samantha Ahrendsen, FR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

45
2
Mckenna Parker, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

48
3
Megan Neighbor, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

54
4
Sydney Cook, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

58
5
Abbie Eschen, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

59

9 Hole Average

1
Samantha Ahrendsen, FR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

51.88
2
Mckenna Parker, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

55.75
3
Megan Neighbor, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

58.80
4
Sydney Cook, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

63.83
5
Abbie Eschen, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

64.86

9 Hole Adjusted Average

1
Samantha Ahrendsen, FR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

54.48
2
Mckenna Parker, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

58.35
3
Megan Neighbor, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

60.72
4
Sydney Cook, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

66.27
5
Abbie Eschen, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

67.11

18 Hole Low

1
Samantha Ahrendsen, FR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

87
2
Mckenna Parker, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

96
3
Sydney Cook, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

98
4
Megan Neighbor, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

101
5
Abbie Eschen, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

110

18 Hole Average

1
Samantha Ahrendsen, FR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

92.00
2
Mckenna Parker, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

104.50
3
Megan Neighbor, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

110.00
4
Sydney Cook, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

113.50
5
Abbie Eschen, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

118.00

18 Hole Adusted Average

1
Samantha Ahrendsen, FR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

96.40
2
Mckenna Parker, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

108.90
3
Megan Neighbor, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

114.40
4
Sydney Cook, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

117.90
5
Abbie Eschen, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

122.40

Combined Adjusted Average

1
Samantha Ahrendsen, FR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

51.34
2
Mckenna Parker, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

56.40
3
Megan Neighbor, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

58.55
4
Sydney Cook, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

62.09
5
Abbie Eschen, SR

Alburnett - Class Class 1A - Tri-Rivers-West - District 1A Region-4A Traer

63.96