Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Ally Meyers, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

45
2
Isabel Luna, FR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

52
3
Darian Hansen, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

59
4
Ellie Peterson, SO

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

63
5
Megan Wise, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

64

9 Hole Average

1
Ally Meyers, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

48.30
2
Isabel Luna, FR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

63.00
3
Ellie Peterson, SO

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

65.33
4
Darian Hansen, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

67.33
5
Megan Wise, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

71.67

9 Hole Adjusted Average

1
Ally Meyers, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

49.39
2
Isabel Luna, FR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

64.09
3
Ellie Peterson, SO

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

66.27
4
Darian Hansen, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

68.43
5
Megan Wise, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

72.77

18 Hole Low

1
Ally Meyers, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

102
2
Isabel Luna, FR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

107
3
Ellie Peterson, SO

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

126
4
Darian Hansen, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

128

18 Hole Average

1
Ally Meyers, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

103.50
2
Isabel Luna, FR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

113.00
3
Ellie Peterson, SO

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

127.00
4
Darian Hansen, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

135.00

18 Hole Adusted Average

1
Ally Meyers, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

106.50
2
Isabel Luna, FR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

116.00
3
Ellie Peterson, SO

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

130.00
4
Darian Hansen, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

138.00

Combined Adjusted Average

1
Ally Meyers, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

50.49
2
Isabel Luna, FR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

62.35
3
Ellie Peterson, SO

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

65.54
4
Darian Hansen, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

68.61
5
Megan Wise, JR

AHSTW - Class Class 1A - Western Iowa - District 1A Region-2A Dunlap

72.77