Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Liv Rickert, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

44
1
Anna West, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

44
3
Monica Thomas, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

47
4
Emma Mellencamp, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

49
5
Cecelia Gardiner, FR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

50

9 Hole Average

1
Liv Rickert, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

48.00
2
Anna West, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

51.38
3
Monica Thomas, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

52.00
4
Emma Mellencamp, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

53.25
5
Cecelia Gardiner, FR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

53.67

9 Hole Adjusted Average

1
Liv Rickert, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

49.55
2
Anna West, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

52.93
3
Monica Thomas, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

53.55
4
Emma Mellencamp, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

54.80
5
Cecelia Gardiner, FR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

55.67

18 Hole Low

1
Liv Rickert, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

87
2
Emma Mellencamp, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

92
2
Monica Thomas, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

92
4
Anna West, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

95
5
Kendal Book, SO

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

105

18 Hole Average

1
Liv Rickert, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

96.25
2
Emma Mellencamp, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

98.25
3
Monica Thomas, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

98.50
4
Anna West, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

101.50
5
Kendal Book, SO

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

107.67

18 Hole Adusted Average

1
Liv Rickert, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

98.35
2
Emma Mellencamp, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

100.35
3
Monica Thomas, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

100.60
4
Anna West, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

103.60
5
Kendal Book, SO

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

109.80

Combined Adjusted Average

1
Liv Rickert, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

49.36
2
Monica Thomas, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

51.93
3
Anna West, SR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

52.36
4
Emma Mellencamp, JR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

52.49
5
Cecelia Gardiner, FR

ADM - Class Class 3A - Raccoon River - District 3A Region-2 Atlantic

55.67