Bowling 2021-22
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Amanda Ostman, SR

Waverly-Shell Rock -

351
2
Rebekah Dougan, SR

Waverly-Shell Rock -

313
3
Carley Ator, FR

Waverly-Shell Rock -

297
4
Megan Arjes, JR

Waverly-Shell Rock -

265
5
Kiyrah Karstens, SO

Waverly-Shell Rock -

216

High Game

1
Amanda Ostman, SR

Waverly-Shell Rock -

184
2
Rebekah Dougan, SR

Waverly-Shell Rock -

173
3
Carley Ator, FR

Waverly-Shell Rock -

162
4
Megan Arjes, JR

Waverly-Shell Rock -

146
5
Kiyrah Karstens, SO

Waverly-Shell Rock -

113

High Series

1
Amanda Ostman, SR

Waverly-Shell Rock -

351
2
Rebekah Dougan, SR

Waverly-Shell Rock -

313
3
Carley Ator, FR

Waverly-Shell Rock -

297
4
Megan Arjes, JR

Waverly-Shell Rock -

265
5
Kiyrah Karstens, SO

Waverly-Shell Rock -

216