Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Red Oak

Class 1A - Hawkeye Ten

20840

High Game

1
Red Oak

Class 1A - Hawkeye Ten

176

High Series

1
Red Oak

Class 1A - Hawkeye Ten

305

Baker Games Total

1
Red Oak

Class 1A - Hawkeye Ten

7219