Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Lenox

Class 1A - Pride of Iowa

15399

High Game

1
Lenox

Class 1A - Pride of Iowa

190

High Series

1
Lenox

Class 1A - Pride of Iowa

359

Baker Games Total

1
Lenox

Class 1A - Pride of Iowa

5155