Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Harlan Community

Class 1A - Hawkeye Ten

27562

High Game

1
Harlan Community

Class 1A - Hawkeye Ten

256

High Series

1
Harlan Community

Class 1A - Hawkeye Ten

396

Baker Games Total

1
Harlan Community

Class 1A - Hawkeye Ten

8992