Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Clarinda

Class 1A - Hawkeye Ten

24994

High Game

1
Clarinda

Class 1A - Hawkeye Ten

244

High Series

1
Clarinda

Class 1A - Hawkeye Ten

409

Baker Games Total

1
Clarinda

Class 1A - Hawkeye Ten

8183