Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Burlington

Class 2A

17715

High Game

1
Burlington

Class 2A

210

High Series

1
Burlington

Class 2A

372

Baker Games Total

1
Burlington

Class 2A

5811