Bowling 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Total Pins

1
Bailey Maher, SR

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

2214
2
Emma Herr, SO

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

1688
3
Alexa Munsinger, SR

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

1605
4
Hannah Pelster, JR

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

1519
5
Hannah Stearns, FR

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

1507

High Game

1
Bailey Maher, SR

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

224
2
Alexa Munsinger, SR

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

169
3
Emma Herr, SO

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

148
4
Hannah Pelster, JR

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

146
5
Hannah Stearns, FR

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

144

High Series

1
Bailey Maher, SR

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

376
2
Alexa Munsinger, SR

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

294
3
Emma Herr, SO

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

268
4
Hannah Stearns, FR

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

243
5
Hannah Pelster, JR

Shenandoah - Class 1A - Hawkeye Ten

242