Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Jaylen Saengchanpheng, SR

Storm Lake - Class 1A

6
2
Joshua Steffen, SO

Storm Lake - Class 1A

3

Position 1 Set Wins

1
Jaylen Saengchanpheng, SR

Storm Lake - Class 1A

10
2
Joshua Steffen, SO

Storm Lake - Class 1A

6

Position 1 Game Wins

1
Jaylen Saengchanpheng, SR

Storm Lake - Class 1A

112
2
Joshua Steffen, SO

Storm Lake - Class 1A

45

Position 2 Match Wins

1
Kevin Lopez, SR

Storm Lake - Class 1A

14
2
Eric Ni, SR

Storm Lake - Class 1A

1

Position 2 Set Wins

1
Kevin Lopez, SR

Storm Lake - Class 1A

19
2
Eric Ni, SR

Storm Lake - Class 1A

2

Position 2 Game Wins

1
Kevin Lopez, SR

Storm Lake - Class 1A

134
2
Eric Ni, SR

Storm Lake - Class 1A

14

Position 3 Match Wins

1
Joshua Steffen, SO

Storm Lake - Class 1A

10

Position 3 Set Wins

1
Joshua Steffen, SO

Storm Lake - Class 1A

15

Position 3 Game Wins

1
Joshua Steffen, SO

Storm Lake - Class 1A

112

Position 4 Match Wins

1
Wenceslao Navarro, SR

Storm Lake - Class 1A

5

Position 4 Set Wins

1
Wenceslao Navarro, SR

Storm Lake - Class 1A

8

Position 4 Game Wins

1
Wenceslao Navarro, SR

Storm Lake - Class 1A

72

Position 5 Match Wins

1
Leo Vang, SR

Storm Lake - Class 1A

3

Position 5 Set Wins

1
Leo Vang, SR

Storm Lake - Class 1A

4

Position 5 Game Wins

1
Leo Vang, SR

Storm Lake - Class 1A

57
2
Eric Ni, SR

Storm Lake - Class 1A

2

Position 6 Match Wins

1
Leo Vang, SR

Storm Lake - Class 1A

1

Position 6 Set Wins

1
Leo Vang, SR

Storm Lake - Class 1A

2

Position 6 Game Wins

1
Billy Vang, SR

Storm Lake - Class 1A

16
2
Leo Vang, SR

Storm Lake - Class 1A

15
3
Kaw-Nay Mgwe, SR

Storm Lake - Class 1A

8
4
Eric Ni, SR

Storm Lake - Class 1A

7
LIVE
7:30 PM
SHD
0-3
R OK
1-1
7:30 PM CT
6:00 PM
AUD
2-0
TRN
2-1
6:00 PM CT