Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
James Matthews, SR

Mason City - Class 2A

6
2
Reed Kruger, FR

Mason City - Class 2A

5

Position 1 Set Wins

1
James Matthews, SR

Mason City - Class 2A

13
2
Reed Kruger, FR

Mason City - Class 2A

10

Position 1 Game Wins

1
James Matthews, SR

Mason City - Class 2A

100
2
Reed Kruger, FR

Mason City - Class 2A

63

Position 2 Match Wins

1
Caden Rodning, SR

Mason City - Class 2A

6
2
Justin Yarahmadi, FR

Mason City - Class 2A

3

Position 2 Set Wins

1
Caden Rodning, SR

Mason City - Class 2A

13
2
Justin Yarahmadi, FR

Mason City - Class 2A

6

Position 2 Game Wins

1
Caden Rodning, SR

Mason City - Class 2A

94
2
Justin Yarahmadi, FR

Mason City - Class 2A

46

Position 3 Match Wins

1
Reed Kruger, FR

Mason City - Class 2A

8
2
Justin Yarahmadi, FR

Mason City - Class 2A

1

Position 3 Set Wins

1
Reed Kruger, FR

Mason City - Class 2A

16
2
Justin Yarahmadi, FR

Mason City - Class 2A

2

Position 3 Game Wins

1
Reed Kruger, FR

Mason City - Class 2A

110
2
Justin Yarahmadi, FR

Mason City - Class 2A

13

Position 4 Match Wins

1
Justin Yarahmadi, FR

Mason City - Class 2A

7

Position 4 Set Wins

1
Justin Yarahmadi, FR

Mason City - Class 2A

15

Position 4 Game Wins

1
Justin Yarahmadi, FR

Mason City - Class 2A

112
2
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

4

Position 5 Match Wins

1
Zach Mulholland, JR

Mason City - Class 2A

6
2
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

4

Position 5 Set Wins

1
Zach Mulholland, JR

Mason City - Class 2A

12
2
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

8

Position 5 Game Wins

1
Zach Mulholland, JR

Mason City - Class 2A

72
2
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

52

Position 6 Match Wins

1
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

3
1
Zach Mulholland, JR

Mason City - Class 2A

3
1
Jackson Wickman, JR

Mason City - Class 2A

3

Position 6 Set Wins

1
Zach Mulholland, JR

Mason City - Class 2A

7
2
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

6
2
Jackson Wickman, JR

Mason City - Class 2A

6

Position 6 Game Wins

1
Zach Mulholland, JR

Mason City - Class 2A

45
2
Lane Kruger, JR

Mason City - Class 2A

36
2
Jackson Wickman, JR

Mason City - Class 2A

36