Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Brecken Courtright, SR

Fairfield - Class 1A

3

Position 1 Set Wins

1
Brecken Courtright, SR

Fairfield - Class 1A

5
2
Blake Holden, SR

Fairfield - Class 1A

1

Position 1 Game Wins

1
Blake Holden, SR

Fairfield - Class 1A

56
2
Brecken Courtright, SR

Fairfield - Class 1A

45

Position 2 Match Wins

1
Jeremy Goodale, SO

Fairfield - Class 1A

6
2
Tristan Paton, SR

Fairfield - Class 1A

4

Position 2 Set Wins

1
Jeremy Goodale, SO

Fairfield - Class 1A

11
2
Tristan Paton, SR

Fairfield - Class 1A

6

Position 2 Game Wins

1
Jeremy Goodale, SO

Fairfield - Class 1A

80
2
Tristan Paton, SR

Fairfield - Class 1A

57

Position 3 Match Wins

1
Brecken Courtright, SR

Fairfield - Class 1A

1

Position 3 Set Wins

1
Brecken Courtright, SR

Fairfield - Class 1A

3

Position 3 Game Wins

1
Brecken Courtright, SR

Fairfield - Class 1A

68

Position 4 Match Wins

1
Garrett Flanagan, SO

Fairfield - Class 1A

3

Position 4 Set Wins

1
Garrett Flanagan, SO

Fairfield - Class 1A

6

Position 4 Game Wins

1
Garrett Flanagan, SO

Fairfield - Class 1A

68
2
Tristan Paton, SR

Fairfield - Class 1A

5
3
Cameron Harvey, SR

Fairfield - Class 1A

4

Position 5 Match Wins

1
Jace Hannes, SO

Fairfield - Class 1A

6

Position 5 Set Wins

1
Jace Hannes, SO

Fairfield - Class 1A

12

Position 5 Game Wins

1
Jace Hannes, SO

Fairfield - Class 1A

84
2
Tristan Paton, SR

Fairfield - Class 1A

6
3
Cameron Harvey, SR

Fairfield - Class 1A

5

Position 6 Match Wins

1
Tristan Paton, SR

Fairfield - Class 1A

6
2
Garrett Flanagan, SO

Fairfield - Class 1A

2

Position 6 Set Wins

1
Tristan Paton, SR

Fairfield - Class 1A

12
2
Garrett Flanagan, SO

Fairfield - Class 1A

4

Position 6 Game Wins

1
Tristan Paton, SR

Fairfield - Class 1A

80
2
Garrett Flanagan, SO

Fairfield - Class 1A

24