Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Daniel Lu, JR

Dowling Catholic - Class 2A

9

Position 1 Set Wins

1
Daniel Lu, JR

Dowling Catholic - Class 2A

18

Position 1 Game Wins

1
Daniel Lu, JR

Dowling Catholic - Class 2A

113

Position 2 Match Wins

1
Aiden Schultheis, SR

Dowling Catholic - Class 2A

8

Position 2 Set Wins

1
Aiden Schultheis, SR

Dowling Catholic - Class 2A

16

Position 2 Game Wins

1
Aiden Schultheis, SR

Dowling Catholic - Class 2A

88

Position 3 Match Wins

1
David Klemm, JR

Dowling Catholic - Class 2A

1
1
Austin Nguyen, JR

Dowling Catholic - Class 2A

1

Position 3 Set Wins

1
David Klemm, JR

Dowling Catholic - Class 2A

5
2
Austin Nguyen, JR

Dowling Catholic - Class 2A

2

Position 3 Game Wins

1
David Klemm, JR

Dowling Catholic - Class 2A

61
2
Austin Nguyen, JR

Dowling Catholic - Class 2A

12

Position 4 Match Wins

1
Jerry Patterson, SR

Dowling Catholic - Class 2A

4
2
Austin Nguyen, JR

Dowling Catholic - Class 2A

2
3
Adam Bialzak, SR

Dowling Catholic - Class 2A

1

Position 4 Set Wins

1
Jerry Patterson, SR

Dowling Catholic - Class 2A

8
2
Austin Nguyen, JR

Dowling Catholic - Class 2A

4
3
Adam Bialzak, SR

Dowling Catholic - Class 2A

2

Position 4 Game Wins

1
Jerry Patterson, SR

Dowling Catholic - Class 2A

46
2
Austin Nguyen, JR

Dowling Catholic - Class 2A

35
3
Adam Bialzak, SR

Dowling Catholic - Class 2A

12

Position 5 Match Wins

1
Jerry Patterson, SR

Dowling Catholic - Class 2A

3
2
Adam Bialzak, SR

Dowling Catholic - Class 2A

2
3
Marcus Stutz, SO

Dowling Catholic - Class 2A

1

Position 5 Set Wins

1
Jerry Patterson, SR

Dowling Catholic - Class 2A

6
2
Adam Bialzak, SR

Dowling Catholic - Class 2A

5
3
Marcus Stutz, SO

Dowling Catholic - Class 2A

2

Position 5 Game Wins

1
Adam Bialzak, SR

Dowling Catholic - Class 2A

40
2
Jerry Patterson, SR

Dowling Catholic - Class 2A

38
3
Marcus Stutz, SO

Dowling Catholic - Class 2A

11

Position 6 Match Wins

1
Adam Bialzak, SR

Dowling Catholic - Class 2A

1

Position 6 Set Wins

1
Adam Bialzak, SR

Dowling Catholic - Class 2A

3
2
Marcus Stutz, SO

Dowling Catholic - Class 2A

2

Position 6 Game Wins

1
Adam Bialzak, SR

Dowling Catholic - Class 2A

34
2
Marcus Stutz, SO

Dowling Catholic - Class 2A

25
3
Drake Eastman, JR

Dowling Catholic - Class 2A

3
LIVE
7:30 PM
G-LR
0-2
SHD
1-2
7:30 PM CT
7:30 PM
MVAO
0-3
OAB
0-1
7:30 PM CT