Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 4 Match Wins

1
Sai Rayasam, JR

Waukee - Class 2A

2

Position 4 Set Wins

1
Sai Rayasam, JR

Waukee - Class 2A

4

Position 4 Game Wins

1
Sai Rayasam, JR

Waukee - Class 2A

23

Position 5 Match Wins

1
Sai Rayasam, JR

Waukee - Class 2A

4
2
Ayush Jha, JR

Waukee - Class 2A

1

Position 5 Set Wins

1
Sai Rayasam, JR

Waukee - Class 2A

8
2
Ayush Jha, JR

Waukee - Class 2A

2

Position 5 Game Wins

1
Sai Rayasam, JR

Waukee - Class 2A

48
2
Ayush Jha, JR

Waukee - Class 2A

12

Position 6 Match Wins

1
Sai Rayasam, JR

Waukee - Class 2A

3
2
Ryan Cooper, JR

Waukee - Class 2A

2
2
Ayush Jha, JR

Waukee - Class 2A

2

Position 6 Set Wins

1
Sai Rayasam, JR

Waukee - Class 2A

6
2
Ryan Cooper, JR

Waukee - Class 2A

4
2
Ayush Jha, JR

Waukee - Class 2A

4

Position 6 Game Wins

1
Sai Rayasam, JR

Waukee - Class 2A

37
2
Ayush Jha, JR

Waukee - Class 2A

31
3
Ryan Cooper, JR

Waukee - Class 2A

24